ψιλά-p kreikasta suomeksi

ψιλά-p

  1. pikkuraha

  2. pikkuraha

  3. vaihtoraha

  4. vaihtoraha