ψήφιση kreikasta suomeksi

ψήφιση, έγκριση

  1. hyväksyminen