χώρος kreikasta suomeksi

διαθέσιμος χώρος, χώρος

 1. tila, alue

 2. tila, alue

χώρος εργασίας

 1. työpaikka

διανυσματικός χώρος

 1. vektoriavaruus

χώρος εργασίας, γραφείο

 1. työpiste

εξωτερικός χώρος exoterikos choros, έξω ekso

 1. ulos, ulkona, ulkoilma ulkoilmassa

τόπος, χώρος, τοποθεσία

 1. luonto, ulkoilmaelämä

ιστότοπος, ιστοχώρος, ιστοσελίδα webpage

 1. paikka, sijaintipaikka

τόπος, χώρος, τοποθεσία

 1. sivusto

ιστότοπος, ιστοχώρος, ιστοσελίδα webpage

 1. paikka, sijaintipaikka

χώρος, διάστημα

 1. sivusto

χώρος

 1. tila

 2. väli, sanaväli

χώρος, διάστημα

 1. sanaväli

χώρος

 1. avaruus

 2. tila

 3. avaruus

τόπος, θέση, περιοχή, τοποθεσία, μέρος, σημείο, χώρος

 1. sanaväli

 2. avaruus