χρηματοοικονομικά-p kreikka > suomi

χρηματοοικονομικά-p

  1. rahoitus, varainhoito