χειροκίνητος kreikka > suomi

χειροκίνητος

  1. manuaalinen vaihdelaatikkovaihteisto, käsivaihteisto

  2. käsivaihteinen (ajoneuvo)

  3. koskettimisto, sormio, manuaali

  4. manuaalinen vaihdelaatikkovaihteisto, käsivaihteisto