χαντάκι kreikasta suomeksi

χαντάκι, τάφρος, αυλάκι

  1. for drainage oja, for irrigation kanava