φυλάκιο kreikka > suomi

θάλαμος, φυλάκιο, σκοπιά

  1. aitio, loosi

  2. pesä

  3. koju, koppi