φτιάχνω kreikka > suomi

φτιάχνω

  1. pulma, dilemma

κατασκευάζω, φτιάχνω

  1. korjata

object φτιάχνω, anufacture κατασκευάζω, speech, mistake κάνω

  1. kiinnittää

κατασκευάζω, φτιάχνω

  1. tehdä, rakentaa

object φτιάχνω, anufacture κατασκευάζω, speech, mistake κάνω

  1. tehdä, tuottaa