φοράω την ταμπέλα kreikka > suomi

φοράω την ταμπέλα sc=Grek, κατατάσσω σε sc=Grek, βαφτίζω sc=Grek

  1. leimata