φλαμουριά kreikasta suomeksi

μελιά sc=Grek, φλαμουριά sc=Grek, φράξος sc=Grek

  1. saarni

φλαμουριά sc=Grek, φιλύρα sc=Grek

  1. lehmus