φανταστικός kreikka > suomi

φανταστικός

  1. in compounds imaginaari-

  2. imaginaarinen, in compounds imaginaari-

  3. kuvitteellinen, fiktiivinen

ανύπαρκτος, φανταστικός

  1. epätodellinen

φανταστικός αριθμός (fantastikós arithmós)

  1. imaginaariluku

φανταστικός sc=Grek

  1. mielikuvituksellinen, ihmeellinen