υπόθεση kreikka > suomi

υπόθεση

 1. oletus, olettamus

 2. oletus, olettamus

υπόθεση sc=Grek

 1. premissi, peruste

υπόθεση

 1. hypoteesi

υπόθεση, ζήτημα, θέμα

 1. hypoteesi, olettamus, otaksuma

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. syrjähyppy

υπόθεση

 1. tapaus

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. laukku, matkalaukku

υπόθεση

 1. kotelo, kuori

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. oikeustapaus

υπόθεση

 1. tapaus

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. pakata

υπόθεση

 1. tapaus

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. laukku

υπόθεση

 1. vitriini

υπόθεση sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

 1. tapaus, case

υπόθεση

 1. sijamuodot p