υποσυσκευή kreikka > suomi

δευτερεύων, υποσυσκευή

  1. orja