υποπολιτισμός kreikasta suomeksi

υποπολιτισμός

  1. alakulttuuri, osakulttuuri