υδροκυάνιο kreikasta suomeksi

υδροκυάνιο

  1. syaanivety, syaanivetyhappo, sinihappo, formonitriili