υβρίδιο kreikka > suomi

υβρίδιο

  1. risteyttää

  2. risteytys

  3. risti, ristinpuu