τόπος kreikasta suomeksi

τόπος

  1. biotooppi

  2. tapahtumapaikka, paikka

τόπος γέννησης

  1. ura

τόπος, χώρος, τοποθεσία

  1. topologia

  2. latteus, klisee

τόπος, θέση, περιοχή, τοποθεσία, μέρος, σημείο, χώρος

  1. sivusto

  2. yläreuna, yläosa