τσεπώνω kreikka > suomi

τσεπώνω sc=Grek slang, ενθυλακώνω

  1. tasku

τσεπώνω sc=Grek, ενθυλακώνω

  1. pistääpannalaittaa taskuun