τροχιά kreikka > suomi

τροχιά

  1. rata, lentorata

  2. kehittyminen

  3. kulku, kehittyminen

  4. kiertorata

  5. jalkapohja

τροχιά, περιστροφή

  1. raideleveys

  2. raita

τροχιά

  1. piiri