τρομερός kreikasta suomeksi

τρομερός

  1. hämmästyttävä

τρομερός, φοβερός

  1. hämmästynyt

τρομερός, φοβερός, φρικτός

  1. kauhea, hirveä, kamala, karmea, kaamea

τρομερός, φοβερός, δεινός

  1. kauhea, hirveä