τριγωνομετρική συνάρτηση kreikka > suomi

τριγωνομετρική συνάρτηση

  1. trigonometrinen funktio