τουαλέτα kreikasta suomeksi

λεκάνη τουαλέτας, αποχωρητήριο, τουαλέτα

  1. vesivessa

τουαλέτα

  1. siistiytyminen, kaunistautuminen

τουαλέτα, μπάνιο, λουτρό, καμπινές, αποχωρητήριο, απόπατος, αφοδευτήριο

  1. pukeutumishuone

τουαλέτα

  1. käymälä, miestenhuone, naistenhuone, hyyskä, toiletti, kylpyhuone; klosetti dated; kylppäri, veski, vessa, WC epävirallinen

  2. wc-istuin, vessanpönttö, wc-pönttö, pönttö

τουαλέτα, μπάνιο, λουτρό, καμπινές, αποχωρητήριο, απόπατος, αφοδευτήριο

  1. läävä, sikolätti

τουαλέτα

  1. siistiytyminen, kaunistautuminen