τοποθεσία kreikka > suomi

τοποθεσία sc=Grek

  1. sijainti

τοποθεσία, θέση

  1. paikkakunta, paikka

  2. sijoittaminen

τόπος, χώρος, τοποθεσία

  1. tilanne, olosuhteet, olot

  2. paikka, sijaintipaikka

τόπος, θέση, περιοχή, τοποθεσία, μέρος, σημείο, χώρος

  1. paikka, sijaintipaikka

  2. paikka