τιποτένιος kreikasta suomeksi

άρχηστος sc=Grek, τιποτένιος sc=Grek, ανάξιος sc=Grek

  1. arvoton

ασήμαντος, τιποτένιος, μηδαμινός

  1. mitätön, triviaali