τιμωρία kreikasta suomeksi

κύρωση, ποινή, τιμωρία

  1. rangaistus

αντίτιμο, τιμωρία

  1. sopimussakko, sopimuskorvaus

τιμωρία

  1. kosto

  2. rankaiseminen, rangaistus

τιμωρία, ποινή

  1. rankaiseminen, rangaistus