τιμολόγιο kreikka > suomi

τιμολόγιο sc=Grek

  1. lasku

τιμολόγιο, λογαριασμός

  1. kynsi

εκδίδω λογαριασμό, εκδίδω τιμολόγιο, αποστέλλω λογαριασμό

  1. nokka

τιμολόγιο, λογαριασμός

  1. lasku

εκδίδω λογαριασμό, εκδίδω τιμολόγιο, αποστέλλω λογαριασμό

  1. laskuttaa