ταξίμετρο kreikasta suomeksi

ταξίμετρο sc=Grek

  1. taksamittari