τέρπω kreikka > suomi

ευχαριστώ, τέρπω, δίνω ευχαρίστηση

  1. miellyttää