τάφρος kreikasta suomeksi

τάφρος

  1. vallihauta

χαντάκι, τάφρος, αυλάκι

  1. for drainage oja, for irrigation kanava