σχηματίζω kreikka > suomi

σχηματίζω σειρά sc=Grek

  1. jonottaa