σφαιροβολία kreikasta suomeksi

σφαιροβολία, σφαίρα

  1. kuulantyöntö