συνιστώ kreikasta suomeksi

παρακινώ, συνιστώ, παροτρύνω

  1. rohkaista

συνιστώ

  1. suositella, ehdottaa, esittää