συνθήκη kreikasta suomeksi

συνθήκη

  1. sopimus

συμφωνία, σύμφωνο, συνθήκη, σύμβαση

  1. sopimus