συνεργείο kreikasta suomeksi

συνεργείο

  1. miehistö means of transport, käyttöhenkilöstö industrial plant, väki

  2. joukko

  3. miehistön jäsen; miehistö collectively

εργαστήριο, συνεργείο

  1. sakki