συμπέρασμα kreikasta suomeksi

συμπέρασμα sc=Grek, τεκμήριο sc=Grek, πόρισμα sc=Grek

  1. päätelmä

συμπέρασμα

  1. ratkaisu, johtopäätös, päätelmä

  2. johtopäätös, päätelmä

  3. vähennys, verovähennys