συκοφαντώ kreikasta suomeksi

δυσφημώ, κακολογώ, συκοφαντώ

  1. panetella

συκοφαντώ, λιβελλογραφώ

  1. herjata

συκοφαντώ, διαβάλλω, διασύρω

  1. suullisesti loukata jonkun kunniaa