στόχος kreikka > suomi

στόχος sc=Grek

  1. tähtäys

σκοπός sc=Grek, στόχος sc=Grek

  1. tähtäyspiste, maali

σκοπός, στόχος

  1. aikomus, tarkoitus, tavoite

στόχος

  1. tähdätä

σκοπός, επιδίωξη, στόχος

  1. tarkoitus