στρώση kreikasta suomeksi

στρώση, στρώμα, στιβάδα, διάστρωση

  1. kerros

επικάλυμμα sc=Grek, paint στρώση sc=Grek, επίχρισμα sc=Grek

  1. munituskana