στρογγυλός kreikka > suomi

στρογγυλός sc=Grek

  1. pyöreä