στρογγυλεμένος kreikka > suomi

στρογγυλεμένος sc=Grek

  1. pyöreä