στρατηγός kreikasta suomeksi

στρατηγός, πτέραρχος airforce

  1. kenraali

  2. kenraali

  3. kenraali

  4. kenraali

  5. kenraali

  6. kenraali