στοκ kreikka > suomi

απόθεμα sc=Grek, στοκ sc=Grek

  1. varasto

  2. paperilaatu

  3. tukki