σταύρωση kreikasta suomeksi

σταύρωση

  1. ristiinnaulitseminen

  2. ristiinnaulitseminen