σταυρώνω kreikasta suomeksi

σταυρώνω

  1. ristiinnaulita

  2. vastakkainen, käänteinen

διασταυρώνω

  1. astua tielle, sekaantua