στήνω kreikka > suomi

στήνω

  1. pulma, dilemma

στήνω sc=Grek

  1. sopia

στήνω παγίδες

  1. kallistus

στήνω

  1. harja point where declivity begins; lasku, alamäki descending slope; jyrkkyys rate of descent

  2. koppi for animals, heitin in shooting, pesä