στάση kreikasta suomeksi

αδιέξοδο, στάση

 1. solmu

ανταρσία, κίνημα, στάση

 1. kapina

στάση λεωφορείου

 1. bussipysäkki, linja-autopysäkki

στάση sc=Grek

 1. olemus

στάση sc=Grek, διάθεση sc=Grek, προδιάθεση sc=Grek

 1. asenne, suhtautuminen

άποψη, θέση, στάση

 1. näkökulma, näkökanta

 2. näkökulma

στάση

 1. kanta, mielipide

 2. inhottaa

 3. kapina

 4. pysäyttää, loppua

 5. pysäyttää, lopettaa

 6. piste

 7. stoppari, pysäytyslyönti