σπάω kreikka > suomi

σπάζω τον πάγο ormal, σπάω τον πάγο epävirallinen

  1. keventää, vapauttaa (tunnelma tunnelmaa)

θραύω sc=Grek, σπάω sc=Grek

  1. haljeta, murtua

αποσυνθέτω sc=Grek, σπάω sc=Grek, λύνω sc=Grek

  1. romauttaa, romahduttaa, purkaa, kaataa

σπάω

  1. spagaatti