σκύβω το κεφάλι kreikasta suomeksi

το κεφάλι σου στη γούρνα!, σκύβω το κεφάλι

  1. kumartua