σκουπίδια-p kreikasta suomeksi

απορρίματα-p, σκουπίδια-p

  1. roska - roskat, jätteet, jäte