σκοπιά kreikka > suomi

σκοπιά, παρατηρητήριο

  1. vartiotorni

θάλαμος, φυλάκιο, σκοπιά

  1. aitio, loosi

  2. pesä

  3. koju, koppi